+359 2 951 56 81 | +359 888 558 625 | office@asotrend.bg

Ние предлагаме висококачествени счетоводни услуги на нашите клиенти, които включват: счетоводно обслужване; обработка на работни заплати; счетоводни, данъчни и трудово-осигурителни консултации; внедряване на системи за автоматизиране на документооборота; представителство по системата интрастат; годишно приключване, съставяне на годишни отчети и годишни данъчни декларации; регистрации и пререгистрации на фирми, публикуване на годишни финансови отчети; административни услуги.

Предлагаме професионално и гъвкаво счетоводно обслужване. Компанията ни използва високо технологична компютърна база и модерни софтуерни програми. Взаимодействаме успешно с държавната администрация, съобразявайки се с динамично променящата се нормативна база. Едновременно с това съгласуваме нашата работа с индивидуалните изисквания на всеки клиент. Нашата компания използва различни подходи за работа като отчитаме спецификите на всеки един бизнес.

Клиентите са най-важни за нас и затова винаги реагираме на техните проблеми бързо, адекватно и компетентно.

Ние имаме решение за всички специфични изисквания относно организиране на счетоводната отчетност на Вашето предприятие:

  • абонаментно счетоводно обслужване в нашия офис;
  • еднократни услуги;
  • абонаментно счетоводно обслужване във вашия офис;
  • контрол върху вашия счетоводен отдел;
  • online счетоводство.

Ако искате да научите повече за нас и нашите услуги, не се колебайте да се свържете с нас още сега.

Мнения