+359 2 951 56 81 | +359 888 558 625 | office@asotrend.bg

Тази услуга се ползва в пакет с "Пълно абонаментно обслужване" или самостоятелно. При клиенти с абонамент няма такса ангажимент и такса до 5 души персонал, това влиза в цената за абонаментното счетоводно обслужване. При повече персонал - към цената за счетоводно обслужване се добавя такса - по таблицата за ЛС/ТРЗ обслужване.

Ако искате да научите повече за услугата "Обработка на работни заплати", посетете нашата секция "Услуги".

Брой персонал

Месечно възнаграждение
Такса ангажимент* 25 лв.
До 10 души персонал по 14 лв. на човек
Над 10 души персонал 140 лв. + 12 лв. за всеки следващ
Над 50 души персонал по договаряне

*Безплатно за клиенти с абонамент.

Заб. Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС). При необходимост, можете да сключите договор за счетоводно обслужване с дъщерни на „АСО ТРЕНД” ООД счетоводни предприятия, които не са регистрирани по ЗДДС.

Мнения