+359 2 951 56 81 | +359 888 558 625 | office@asotrend.bg

Ако фирмата премине установените прагове от НСИ за обеми вътрешнообщностна търговия, тя е задължена да се регистрира като интрастат оператор и да води определена документация и подава информация по образец всеки месец по електронен път към НАП. „АСО ТРЕНД” ООД може да изпълнява функция на „трета декларираща страна” и да води от Ваше име всички документи и да подава по електронен път всички необходими декларации.

Таксите за услугата са следните:

  • нулева декларация – 30 лв./месец;
  • до 2 придобивания/изпращания на месец – 50 лв./месец;
  • до 5 придобивания/изпращания на месец – 75 лв./месец;
  • до 10 придобивания/изпращания на месец – 120 лв./месец;
  • над 10 придобивания/изпращания на месец – 120 лв. + 5 лв. за всяко следващо придобиване/изпращане.

Заб. Всички цени са в български левове без включен данък върху добавената стойност (ДДС). При необходимост, можете да сключите договор за счетоводно обслужване с дъщерни на „АСО ТРЕНД” ООД счетоводни предприятия, които не са регистрирани по ЗДДС.

Мнения