+359 2 951 56 81 | +359 888 558 625 | office@asotrend.bg

Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на годишен отчет

Вид клиент Цена на годишно приключване Подаване на декларации и други услуги
Фирми с до 50 документа годишно 200 лв. 20 лв.
Фирми с от 50 до 100 документа годишно 300 лв. 20 лв.
Фирми с над 100 документа годишно по договаряне 20 лв.

 

Съставяне на данъчни декларации на физически лица

Физически лица 25 лв. на приложение
Еднолични търговци

За доходи само като ЕТ - включено в цената на годишното приключване;

За други доходи - по 25 лв. на приложение.

Самоосигуряващи се лица Изготвяне на годишна декларация обр. 6 - 25 лв.

 

Годишно приключване на фирми без дейност през годината

Съставяне на нулева данъчна декларация, подготовка на уведомление до НСИ за неосъществяване на стопанска дейност, комплект справки "Годишен отчет за дейността" за представяне пред Търговски регистър - 100 лв.

 

Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации

Консултации на място в нашия офис - 50 лв./час;

Консултации във вашия офис - 75 лв./час;

Изготвяне на писмено становище - в зависимост от сложността на казуса и срока за изпълнение, по договаряне;

 

Подготовка на документи във връзка с кредитиране

по договаряне.

 

Изготвяне на отчети към БНБ

Завеждане на кредит под отчет - 50 лв.

Изготвяне на тримесечен отчет - 30 лв.

 

Подготовка и попълване на формуляри по статистически извадки

Изготвяне на месечни/тримесечни справки - 50 лв. за всеки отделен случай, при сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване с нас;

Изготвяне на месечни/тримесечни справки - по договаряне, ако не сте наш клиент.

Мнения