+359 2 951 56 81 | +359 888 558 625 | office@asotrend.bg

2020 год.

Сдружение „ИЛИЯ ГУНЧЕВ“, годишен финансов отчет за 2020 год.
публикуван на 03.07.2021 год.

Сдружение „Спортен клуб по стрелба с лък ТИТАН“, годишен финансов отчет за 2020 год.
публикуван на 13.08.2021 год.

 

2019 год.

ДЗЗД "ПИИ-БПК-МОНТАНА-2016"годишен финансов отчет за 2019 год.
публикуван на 26.06.2020 год.

ДЗЗД "НЕТ ПИЕ ИКЮИ", годишен финансов отчет за 2019 год.
публикуван на 26.06.2020 год.

Фондация Световен образователен форум България, годишен финансов отчет за 2019 год.
публикуван на 02.09.2020 год.

Сдружение Граждани за Севлиево, годишен финансов отчет за 2019 год.
публикуван на 17.09.2020 год.

 

2018 год.

ДЗЗД "ПИИ-БПК-МОНТАНА-2016"годишен финансов отчет за 2018 год.
публикуван на 29.05.2019 год.

ДЗЗД "НЕТ ПИЕ ИКЮИ"годишен финансов отчет за 2018 год.
публикуван на 29.05.2019 год.

ДЗЗД "ВиК мрежи I етап Долна Митрополия 2015"годишен финансов отчет за 2018 год.
публикуван на 29.05.2019 год.

Фондация Световен образователен форум България, годишен финансов отчет за 2018 год.
публикуван на 25.06.2019 год.

Сдружение Граждани за Севлиево, годишен финансов отчет за 2018 год.
публикуван на 26.06.2019 год.

 

2017 год.

ДЗЗД "ПИИ-БПК-МОНТАНА-2016"годишен финансов отчет за 2017 год.
публикуван на 30.05.2018 год.

ДЗЗД "НЕТ ПИЕ ИКЮИ"годишен финансов отчет за 2017 год.
публикуван на 30.05.2018 год.

ДЗЗД "ВиК мрежи I етап Долна Митрополия 2015"годишен финансов отчет за 2017 год.
публикуван на 30.05.2018 год.

Фондация Световен образователен форум България, годишен финансов отчет за 2017 год.
публикуван на 30.05.2018 год.

Сдружение „Българска национална група на международната асоциация за закрила на интелектуална собственост“, годишен финансов отчет за 2017 год.
публикуван на 12.06.2018 год.

Сдружение „ИЛИЯ ГУНЧЕВ“годишен финансов отчет за 2017 год.
публикуван на 19.06.2018 год.

 

2016 год.

Сдружение ИГРАОРЕЦ, годишен финансов отчет за 2016 год.
публикуван на 30.03.2017 год.

ДЗЗД "ПИИ-БПК-МОНТАНА-2016", годишен финансов отчет за 2016 год.
публикуван на 31.05.2017 год.

ДЗЗД "НЕТ ПИЕ ИКЮИ", годишен финансов отчет за 2016 год.
публикуван на 31.05.2017 год.

СИ ЕКО - ЕИ ДЗЗД, годишен финансов отчет за 2016 год.
публикуван на 07.06.2017 год.

Фондация Световен образователен форум България, годишен финансов отчет за 2016 год.
публикуван на 07.06.2017 год.

 

2015 год.

Адвокатско съдружие "ПРИМ", годишен финансов отчет за 2015 год.
публикуван на 07.07.2016 год.

Фондация Световен образователен форум България, годишен финансов отчет за 2015 год.
публикуван на 27.06.2016 год.

СИ ЕКО - ЕИ ДЗЗД, годишен финансов отчет за 2015 год.
публикуван на 27.06.2016 год.

Сдружение Театър А, годишен финансов отчет за 2015 год.
публикуван на 27.06.2016 год.

Сдружение ИГРАОРЕЦ, годишен финансов отчет за 2015 год.
публикуван на 11.05.2016 год.

 

2014 год.

Консорциум за Биомониторинг ДЗЗД, годишен финансов отчет за 2014 год.
публикуван на 21.05.2015 год.

СИ ЕКО - ЕИ ДЗЗД, годишен финансов отчет за 2014 год.
публикуван на 21.05.2015 год.

Сдружение ТЕАТЪР А, годишен финансов отчет за 2014 год.
публикуван на 21.05.2015 год.

Сдружение ИГРАОРЕЦ, годишен финансов отчет за 2014 год.
публикуван на 17.06.2015 год.

 

2013 год.

Сдружение ИГРАОРЕЦ, годишен финансов отчет за 2013 год.,
публикуван на 30.04.2014 год.

Консорциум за Биомониторинг ДЗЗД ,годишен финансов отчет за 2013 год.
публикуван на 10.05.2014 год.

Сдружение РОТАРАКТ КЛУБ, годишен финансов отчет за 2013 год.
публикуван на 18.06.2014 год.

Сдружение Театър А, годишен финансов отчет за 2013 год.
публикуван на 30.06.2014 год.

 

2012 год.

Консорциум за Биомониторинг ДЗЗД, годишен финансов отчет за 2012 год.,
публикуван на 27.01.2013 год.

СИ ЕКО - НИМХ ДЗЗД, годишен финансов отчет за 2012 год.,
публикуван на 27.01.2013 год.

Сдружение ИГРАОРЕЦ, годишен финансов отчет за 2012 год.,
публикуван на 01.04.2013 год.

"БИГЛА III - Престиж Бизнес" ДЗЗД, годишен финансов отчет за 2012 год.,
Протокол от Общо събрание на съдружниците
публикувани на 14.06.2013 год.

"БИГЛА III - Европлам" ДЗЗД, годишен финансов отчет за 2012 год.,
Протокол от Общо събрание на съдружниците
публикувани на 14.06.2013 год.

"БИГЛА III - Билдинг-Интергама" ДЗЗД, годишен финансов отчет за 2012 год.,
Протокол от Общо събрание на съдружниците
публикувани на 14.06.2013 год.

"Метро - БИГЛА III " ДЗЗД, годишен финансов отчет за 2012 год.,
Протокол от Общо събрание на съдружниците
публикувани на 14.06.2013 год.

Сдружение Театър А, годишен финансов отчет за 2012 год.,
публикуван на 20.06.2013 год.

 

2011 год.

Консорциум за Биомониторинг ДЗЗД, годишен финансов отчет за 2011 год.,
публикуван на 21.05.2012 год.

СИ ЕКО - НИМХ ДЗЗД, годишен финансов отчет за 2011 год.,
публикуван на 21.05.2012 год.

 

2010 год.

Консорциум за Биомониторинг ДЗЗД, годишен финансов отчет за 2010 год.,
публикуван на 29.05.2011 год.

Сдружение Театър А, годишен финансов отчет за 2010 год.,
публикуван на 22.06.2011 год.

ПРЕКОН ДЗЗД, годишен финансов отчет за 2010 год.,
Протокол от Общо събрание на съдружниците
публикувани на 23.06.2011 год.

 

2009 год.

Консорциум за Биомониторинг ДЗЗД, годишен финансов отчет за 2009 год.,
публикуван на 25.06.2010 год.

ПРЕКОН ДЗЗД, годишен финансов отчет за 2009 год.,
Протокол от Общо събрание на съдружниците
публикувани на 23.06.2011 год.

 

2008 год.

ПРЕКОН ДЗЗД, годишен финансов отчет за 2008 год.,
Протокол от Общо събрание на съдружниците
публикувани на 23.06.2011 год.

Мнения