+359 2 951 56 81 | +359 888 558 625 | office@asotrend.bg

Екипът на Счетоводна кантора АСО ТРЕНД се състои от висококвалифицирани и мотивирани специалисти, готови във всеки момент да бъдат от полза за своите клиенти. Ние имаме цялото необходимо кадрово, ресурсно, материално и информационно обезпечение, за да предоставим на нашите клиенти първокачествена комплексна услуга в областта на счетоводството, данъците, осигуряването.

Ние предлагаме счетоводни услуги като самостоятелно предприятие от 1999 год. Преди това управителите и съдружници във фирмата са трупали опит като счетоводители в големи и авторитетни счетоводни кантори. Управителите и всички служители имат магистърска или бакалавърска степен по счетоводство, финанси, икономика или управление и организация на труда.

Ние сме ориентирани изцяло към клиента и неговото удобство. Нашият екип ще ви осигури перфектно и прецизно обслужване в унисон с българското законодателство и ще ви улесни в ръководенето на вашия бизнес.

Чрез нас Вие ще оптимизирате своите разходи - за поддържане на отдел „Счетоводство” и отдел "ЛС и ТРЗ", за наемане на допълнителен специализиран персонал и за закупуването на скъпоструващ счетоводен софтуер.

Ние обслужваме нашите клиенти в собствен модерен офис и съвременна материално-техническа база.

Нашата цел е насочена винаги към постигане на дългосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, които допринасят за успеха на вашия бизнес, при спазване на условия за пълна конфиденциалност.

Ако искате да научите повече за нас и нашите услуги, свържете се с нас още сега.

ВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА
ВЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА
управляващ съдружник,
магистър по счетоводство
тел.: 02/ 951 5681, 0888 5586 25
e-mail: velina.vladimirova@asotrend.bg
ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ
управляващ съдружник
магистър по счетоводство
тел.: 02/ 951 5681, 0887 594 968
e-mail: tzvetan.vladimirov@asotrend.bg
ЛИДИЯ ЩУРКОВА
Експерт, управление на човешките ресурси
магистър "Управление човешки ресурси"
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: lidia.shturkova@asotrend.bg
КАМЕЛИЯ ЩУПАЛОВА
специалист ЛС и ТРЗ
магистър по финанси
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: kamelia.shtupalova@asotrend.bg
АТИДЖЕ ПЕХЛЕВАН
Старши счетоводител
магистър по одитинг
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: ati.pehlevan@asotrend.bg
ГАБРИЕЛА МУТАФОВА
Счетоводител
магистър по счетоводство
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: gabriela.mutafova@asotrend.bg
МАРИЕЛА СТОИМЕНОВА
МАРИЕЛА СТОИМЕНОВА
специалист ЛС и ТРЗ
магистър "Човешки ресурси"
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: mariela.stoimenova@asotrend.bg
ДИМИТРИНА КАРАДАЛИЕВА
оперативен счетоводител
магистър по одитинг
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: dimitrina.karadalieva@asotrend.bg
НАДЯ СИМЕОНОВА
специалист ЛС и ТРЗ
бакалавър по счетоводство
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: nadya.simeonova@asotrend.bg
ПАМЕЛА МИХОВА
оперативен счетоводител
бакалавър по счетоводство
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: pamela.mihova@asotrend.bg
ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА
Експерт, управление на човешките ресусрси
магистър по финанси
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494
e-mail: eleonora.nikolova@asotrend.bg
БОРИСЛАВА СТАВРЕВА
счетоводен сътрудник
тел.: 02/ 951 5681, 951 6494

Мнения