+359 2 951 56 81 | +359 888 558 625 | office@asotrend.bg

В условията на непрекъснати нормативни промени, забързан стопански живот с изтичащи срокове, се стремим да осигурим спокойствието на нашите клиенти и намалим до минимум ангажиментите им и административните им нужди.
Клиентите ни получават професионално и коректно бизнес-партньорство и услуги, отговарящи на законовите норми – в удобна форма.

Предлаганите от нас административни услуги включват:

  • Събиране на документи от офис или обект на клиента;
  • On-line банкиране;
  • Подаване на документи към различни институции;
  • Изготвяне и подаване на документи за заеми пред БНБ;
  • Издаване на удостоверение за липса на данъчни и осигурителни задължения;
  • Регистрации и пререгистрации на фирми;
  • Пощенски и куриерски услуги от името на клиента до негови контрагенти – партньори, служители и т.н.;

Мнения