Понеделник, 25-09- 2017 г. - 12:38:31
5.jpg

За контакт

тел.: (+359) 2 951 56 81
тел.: (+359) 2 951 64 94
моб.: 0888 558 625 (МТел)
моб.: 0888 099 648 (МТел)
моб.: 0893 458 502 (Теленор)
моб.: 0877 013 302  (Виваком)
e-mail: office@asotrend.bg
skype: asotrend.bg

Офис

гр.София п.к. 1330
ж.к."Разсадника"
ул."Алеко Туранджа" 49
вх.А ет.1 офис А-13

GPS координати:
Географска ширина N 42.69778
Географска дължина E 023.28854

Работно време:
понеделник-петък
9.00 - 18.00 часа

Безплатен абонамент за актуални новини от сайта.


Възстановяване на ДДС от ЕС

   Съгласно промените от 01.01.2010 год. всяка фирма, която извършва дейност на територията на Европейския съюз и получава фактури с начислено ДДС попада в режим на облекчено възстановяване на вече платеното ДДС. Счетоводна кантора АСО ТРЕНД предлага консултации за всеки отделен случай, планиране и организиране на самата процедура по възстановяване на платения данък. Правилата за възстановяване са различни във всяка държава, затова Ви препоръчваме да се свържете с нас, за да обсъдим конкретно Вашия случай.

1. УСЛОВИЯ ОТНОСНО СТАТУСА НА ЛИЦЕТО, ИСКАЩО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС

За да подлежи на възстановяване ДДС от администрацията на друга държава членка, лицето искащо възстановяване следва:
- за периода на възстановяване да не е имало седалище, адрес на управление или постоянен обект, или при липса на такива – постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на държавата-членка по възстановяването;
- да е ДЗЛ и да е регистрирано за целите на ДДС в България;
- да е установено на територията на България;

2. УСЛОВИЯ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦЕТО, ИСКАЩО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС

За периода на възстановяване да не е извършвало доставки с място на изпълнение на територията на държавата-членка по възстановяване с изключение на:
- доставки, облагаеми с нулева ставка,
- транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, и/или
- доставки, за които получателят е лице - платец на данъка.
 

3. УСЛОВИЯ ОТНОСНО НАЧИСЛЯВАНЕТО НА ДДС, ЧИЕТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СЕ ИСКА

За да подлежи на възстановяване ДДС, следва да е начислен правомерно:
- от регистрирано за целите на ДДС лице в държавата-членка по възстановяване за доставени стоки или услуги по облагаема доставка с място на изпълнение на държавата-членка по възстановяване;
- за осъществен внос на територията на държавата-членка по възстановяване.
 

4. ПРОЦЕДУРА

Всяка фирма има право да подаде до 5 броя искания за една година за възстановяване от една страна-членка. Този брой е разпределен по следния начин:

1-во искане - За първото тримесечие на годината (Януари-Март), подава се в срок до 30.04.;
2-ро искане - За второто тримесечие на годината (Април-Юни), подава се в срок до 31.07.;
3-то искане - За трето тримесечие на годината (Юли-Септември), подава се в срок до 31.10.;
4-то искане - За четвъртото тримесечие на годината (Октомври-Декември), подава се в срок до 31.01. на следващата година;
5-то искане
- Годишно искане, за цялата година, подава се до 30.09. на следващата година.

За всяко искане има минимален праг, под който искането не може да бъде подадено.
За тримесечните искания това е 400 Евро или равностойността му в съответната национална валута.
За годишното искане това е 50 Евро или равностойността му в съответната национална валута.

Държавата, до която е отправено искането, трябва да вземе решение дали одобрява или отказва заявеното в него възстановяване и да уведоми за решението си подателя му в срок до 3 месеца от получаването на искане, по което не се налага допълнителна информация и до 8 месеца за искане, по което се налага такава.

Възстановяването ще става по посочена в искането банкова сметка като всички разходи за превода и превалутирането на сумата ще са за сметка на възстановявания данък.
 

АСО ТРЕНД може да бъде Вашето упълномощено лице при представителството пред европейските данъчни структури, ние ще подадем необходимите документи, за да се възстанови платеният данък в друга държава.

Цената на услугата по изготвяне и подаване на всички необходими документи е 100 лв. административна такса + 2 на сто от възстановената сума

 УСЛУГАТА се ПРЕДЛАГА САМО на КЛИЕНТИ на СЧЕТОВОДНАТА КАНТОРА, КОИТО ПОЛЗВАТ услугата "АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ"

 

Ако искате да научите повече за възстановяването на ДДС от ЕС, не се колебайте да се свържете с нас още сега.