Понеделник, 25-09- 2017 г. - 12:32:25
dsc04886.jpg

За контакт

тел.: (+359) 2 951 56 81
тел.: (+359) 2 951 64 94
моб.: 0888 558 625 (МТел)
моб.: 0888 099 648 (МТел)
моб.: 0893 458 502 (Теленор)
моб.: 0877 013 302  (Виваком)
e-mail: office@asotrend.bg
skype: asotrend.bg

Офис

гр.София п.к. 1330
ж.к."Разсадника"
ул."Алеко Туранджа" 49
вх.А ет.1 офис А-13

GPS координати:
Географска ширина N 42.69778
Географска дължина E 023.28854

Работно време:
понеделник-петък
9.00 - 18.00 часа

Безплатен абонамент за актуални новини от сайта.


Обявяване на годишни отчети

Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър към Агенция по вписвания

 - Подготовка на Заявление за вписване Г1 с всички съпътстващи документи – 30,00 лв.

 - Сканиране на всички документи за подаване по електронен път - 10,00 лв. 

-----

 * Посочените по-горе цени не включват ДДС.

 Документите могат да се представят пред Агенция по вписванията по следните начини:

  • на хартиен носител, на място в офис на Агенцията;
  • по интернет, с електронен подпис.

Заявител може да бъде:

  • законния представляващ на дружеството;
  • адвокат, с изрично пълномощно;
  • съставителя на отчета, с изрично пълномощно.

   За представянето на отчета пред Агенцията по вписвания от някой, различен от представляващия (адвокат, съставител или от друг приносител), независимо дали на място в офис на Агенцията или по електронен път, се изисква нотариално заверено пълномощно.

      Държавната такса за обявяването на отчетите е 50.00 лв., ако се подават на място в офис на Агенцията и 35.00 лв., ако се подават по електронен път с електронен подпис (на търговеца или на съставителя на отчета).

  =====

Публикуване на годишни финансови отчети в интернет

 - Подготовка (сканиране) и публикуване на годишни финансови отчети на сайта на АСО ТРЕНД ООД – 30,00 лв.
(Цената е за тригодишния период, през който трябва да осигурите достъп до отчетите)

-----

 * Посочената по-горе цена не включва ДДС.

  За да бъдат публикуване на нашата интернет страница, отчетите трябва да са одобрени от ръководството на дружеството и да се предоставят копия на място в нашия офис или по интернет на фирмената електронна поща. Повече за процедурата вижте тук.